PPT-Ofoten – ei fast 30% stilling som PP-rådgiver / spesialpedagog ledig fra 1.8.2017

 

PPT-Ofoten er en interkommunal gjennomgående tjeneste for kommunene Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, Tjeldsund og Nordland fylkeskommune.

Tjenesten har kontorsted i Narvik. PPT-Ofoten har 9,8 faste stillingshjemler inklusive leder.

 

 

Arbeidsoppgaver

Samarbeide med barnehager og skoler, slik at barn og unge får et likeverdig tilbud.

Være sakkyndig der Barnehage- og Opplæringsloven krever det.

Bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling i samarbeid med barnehage og skole.

Gi veiledning til forelder og barn/unge.

Gi veiledning til barnehage og skole.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Mastergrad/hovedfag i spesialpedagogikk, 2. avd. Spes.ped, spes.ped. 3 eller annen relevant utdanning.

Søkere med lærerutdanning vil få prioritert, det samme gjelder erfaring fra klasserommet og tilpasset undervisning.

Utredningskompetanse inne språk, lese-/skrivevansker og sammensatte lærevansker.

Erfaring fra PP-tjeneste eller annen veilednings-/rådgivingstjeneste.

Vilje og evne til å initiere og være pådriver i systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med barnehage/skole.

Søkere må kunne arbeide tverrfaglig og selvstendig.

 

Tjenestens sammensetning

Ved tilsetting vil tjenestens helhetlige sammensetning, gode samarbeidsevner og personlig egnethet bli vektlagt.

 

Vi kan tilby

            Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.

            Lønn etter kvalifikasjoner, medlemskap i KLP.

Stillingen innebærer reisevirksomhet i tjenestedistriktet slik at det er nødvendig å disponere bil i tjenesten.

På sikt, kan det bli aktuelt med utvidelse av stillingen.

 

Nærmere opplysninger fås hos tjenesteleder Bjørn-Arne Krogtoft, tlf. 4790 8860.

 

Søknad med CV og referanser sendes; PPT-Ofoten, Fagernesveien 1, 8514 Narvik.

Søknadsfrist: 03.07.17

 

 

 

(Tilbake)

Go to top