Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

PPT-Ofoten ser at det er en sterk sammenheng mellom kvaliteten på tilpasset opplæring og behov for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp.  PPT-Ofoten har fokus på et godt læringsmiljø og dets betydning for læring og utvikling.

 

 

 

PPT har et tosidig mandat.  Tjenesten skal bistå med både individrettet – og systemrettet støtte.

 

 1. PP-tjenesten skal vurdere behovet for

 

 • Spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

 • Tidligere - eller utsatt skolestart.

 • Fritak fra opplæringsplikten.

 • Tegnspråkopplæring

 • Punktskriftsopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever.

 • Søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring

 • Søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1.

 

 1. PPT arbeider sammen med barnehager og skoler om kompetanseheving og organisasjonsutvikling.  I dette arbeidet har vi fokus på kartlegging, klasseledelse, relasjoner mellom voksne – barn/elev, og mellom barn/elev – barn/elev, samt praktisk tilrettelegging for ulike behov. Dette innebærer blant annet

 

 • Observasjon og kartlegging av læringsmiljø

 • Deltakelse på ulike samarbeidsmøter

 • Å holde kurs og foredrag

 • Veiledning av foresatte, personale i barnehage/skole

 • Viderehenvise til andre instanser ved behov

 • Veilede barnehager og skoler i ulike prosjekter og program.

 

 

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?

For barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

For elever

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

For voksne i grunnskoleopplæring

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. En sak kan også drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

 

PP-tjenesten har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

 

PPT-Ofoten har kompetanse på arbeid for læringsfremmende verktøy f.eks

 • Skoggruppemetoden

 • Språkkista

 • Karlstad-modellen

 • LP-metoden (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse)

 • Olweus (anti-mobbe program)

 • Numicon

 • Veiledet lesing og skriving

 • Matematikkmestring

 

 

Mest lest

Go to top